Bạn có câu hỏi?

Hỏi bất cứ thứ gì bằng cách nhập vào ô tìm kiếm dưới đây!

Cách sử dụng hàm ADDRESS trả về vị trí ô trong Excel chi tiết

by in Thủ thuật Excel


Posted on 04/01/2023


Hàm ADDRESS trong Excel là hàm sử dụng số hàng, số cột làm đối số để trả về giá trị tham chiếu trong ô tiêu chuẩn và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về cách thực hiện nhé.

Hướng dẫn được thực hiện trên Laptop hệ điều hành Windows 10 với phiên bản Excel 2016. Bạn cũng có thể thực hiện tương tự trên các sản phẩm Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2109 và trên các dòng laptop có cùng hệ điều hành hay dòng MacOS có cùng thao tác khác.

I. Hàm ADDRESS là gì? Ứng dụng của hàm ADDRESS trong Excel

1. Định nghĩa

Hàm ADDRESS là một hàm tính toán lấy số hàng và số cột làm đối số và trả về tham chiếu trong ô tiêu chuẩn. Hàm này được sử dụng nhiều trong Excel.

Ứng dụng của hàm ADDRESS trong Excel:

 • Tính giá trị tham chiếu trong bảng dữ liệu nhanh chóng.
 • Có thể kết hợp với hàm khác trong Excel để hỗ trợ công việc.
 • Giúp thao tác trong Excel chuyên nghiệp hơn.

2. Các dạng tham chiếu

 • Tham chiếu tương đối: Được thể hiện dưới dạng cột và số hàng nghĩa là khi bạn sao chép một công thức có chứa tham chiếu ô tương đối, tham chiếu số hàng và ký tự cột được điều chỉnh để phản ánh vị trí mà bạn đã sao chép công thức. Ví dụ A32.
 • Tham chiếu tuyệt đối: Được thể hiện kèm ký hiệu $ ở phía trước chữ cái cột và số hàng nghĩa là khi bạn sao chép một công thức có chứa tham chiếu ô tuyệt đối thì tham chiếu đó không thay đổi. Ví dụ $A$32.
 • Tham chiếu hỗn hợp: Được thể hiện kèm ký hiệu $ ở phía trước chữ cái cột hoặc số hàng nghĩa là khi bạn sao chép một công thức có chứa tham chiếu ô hỗn hợp, phần tham chiếu có ký hiệu $ không thay đổi, nhưng phần khác thì có. Ví dụ $A32.

II. Cách sử dụng hàm ADDRESS trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm: =ADDRESS(row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text])

Trong đó:

 • Row_num: Là giá trị số chỉ rõ số hàng dùng trong tham chiếu ô.
 • Column_num: Là giá trị số chỉ rõ số cột dùng trong tham chiếu ô.
 • Abs_num: Là giá trị số chỉ rõ kiểu tham chiếu cần trả về.
 • A1: Là giá trị lô-gic chỉ rõ kiểu tham chiếu A1 hay R1C1.
 • Sheet_text: Là giá trị văn bản chỉ rõ tên của trang tính được dùng làm tham chiếu ngoài.

Lưu ý: Tham số abs_num có các kiểu giá trị sau:

Giá trị abs_num

Trả về kiểu tham chiếu

1 hoặc bỏ qua

Tuyệt đối

2

Hàng tuyệt đối, Cột tương đối

3

Hàng tương đối, Cột tuyệt đối

4

Tương đối

2. Cách sử dụng

Ví dụ: Hãy sử dụng hàm ADDRESS để tham chiếu đến các ô trong bảng sau.

Bước 1: Ở bảng dữ liệu ví dụ trên bạn nhập hàm như hình vào ô tham chiếu.

Giải thích hàm:

 • ADDRESS: Là lệnh hàm.
 • 2,3: Là hàng 2, cột 3.
 • 2: Là giá trị abs_num để trả về hàng tuyệt đối, cột tương đối.
 • 0: Là giá trị kiểu tham chiếu R1C1.

Hướng dẫn sử dụng hàm ADDRESS.

Hướng dẫn sử dụng hàm ADDRESS.

Bước 2: Bạn nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Để bạn hiểu rõ hơn mình tóm tắt thêm qua bảng sau đây:

Cú pháp

Giải thích

Kết quả

=ADDRESS(2,3)

Chỉ có cột và hàng được cung cấp làm đối số. Hàm trả về một địa chỉ tuyệt đối đầy đủ.

$C$2

=ADDRESS(2,3,1)

Khi 1 được sử dụng làm đối số thứ ba, một địa chỉ tuyệt đối đầy đủ được trả về. Kết quả cũng tương tự nếu bỏ qua đối số thứ ba.

$C$2

=ADDRESS(2,3,2)

Khi 2 được sử dụng làm đối số thứ ba, một tham chiếu hỗn hợp được trả về, với giá trị cột tương đối và hàng tuyệt đối.

C$2

=ADDRESS(2,3,3)

Khi 3 được sử dụng làm đối số thứ ba, một tham chiếu hỗn hợp được trả về, với giá trị cột tuyệt đối và hàng tương đối.

$C2

=ADDRESS(2,3,4)

Khi 4 được sử dụng làm đối số thứ ba, một tham chiếu tương đối đầy đủ được trả về.

C2

=ADDRESS(2,3,2,0)

Khi đối số thứ tư bị sai, tham chiếu kiểu R1C1 được trả về.

R2C[3]

=ADDRESS(2,3,3,0)

Ví dụ này cho biết hàm trả về một tham chiếu hỗn hợp theo kiểu R1C1.

R[2]C3

=ADDRESS(2,3,1,,”Sheet4″)

Đối số thứ năm trả về tham chiếu đến một bảng tính hoặc workbook bên ngoài. Cú pháp này trả về tham chiếu kiểu A1 cho ô B5 trên Sheet 4.

Sheet4!$C$2

=ADDRESS(2,3,1,0,”Sheet4″)

Cú pháp này trả về tham chiếu kiểu R1C1 cho ô B5 trên Sheet 4.

Sheet4!R2C3

Mua phần mềm Microsoft Office tại Thế Giới Di Động:

Trên đây là cách sử dụng hàm ADDRESS trả về vị trí ô trong Excel chi tiết có ví dụ minh họa. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn thực hiện được trong công việc cũng như học tập và nếu bạn có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích bạn nhé.

1.898 lượt xem

Bạn có làm được hướng dẫn này không?Không

Cám ơn bạn đã phản hồi