Bạn có câu hỏi?

Hỏi bất cứ thứ gì bằng cách nhập vào ô tìm kiếm dưới đây!

Cách xóa ký tự ¶ trong Word

by in Thủ thuật Windows


Posted on 04/01/2023


Ký tự ¶ là gì? Xóa ký tự ¶ trong Word bằng cách nào? ¶ là tính năng giúp bạn kiểm tra độ tối ưu của văn bản. Tính năng này có trong tất cả các phiên bản của Microsoft Word.

Văn bản chưa được tối ưu là gì? Khi kết thúc đoạn văn mà bạn vô tình Enter hai lần làm dư một dòng.

Hay lúc muốn xóa trang trắng trong word nhưng không thể xóa bằng cách thông thường. Bạn có thể dùng dấu định dạng ¶.

var td_screen_width = window.innerWidth;

if ( td_screen_width >= 1140 ) {
/* large monitors */
document.write(‘‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}

if ( td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) {
/* landscape tablets */
document.write('‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}

if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) {
/* portrait tablets */
document.write('‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}

if ( td_screen_width < 768 ) {
/* Phones */
document.write('‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}

Những lỗi nhỏ này sẽ làm văn bản của bạn không được đẹp mắt. ¶ trong MS Word là công cụ hỗ trợ bạn kiểm tra lại. Rất hay nhưng cũng đôi khi làm bạn bối rối khi chúng xuất hiện.

Lúc này, nếu muốn xóa ký tự ¶ đi. Bạn chỉ cần vào Tab Home và tìm biểu tượng ¶ trên thanh công cụ. Sau đó bấm tắt tính năng này đi là xong.

 

 

var td_screen_width = window.innerWidth;

if ( td_screen_width >= 1140 ) {
/* large monitors */
document.write(‘‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}

if ( td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) {
/* landscape tablets */
document.write('‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}

if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) {
/* portrait tablets */
document.write('‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}

if ( td_screen_width < 768 ) {
/* Phones */
document.write('‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}