Bạn có câu hỏi?

Hỏi bất cứ thứ gì bằng cách nhập vào ô tìm kiếm dưới đây!

Cách xóa trang trắng cuối cùng trong Word

by in Thủ thuật Word


Posted on 24/09/2022


Các bước xóa trang trắng cuối cùng trong Word

  1. Bạn bấm vào biểu tượng chữ P ngược ¶ (Ctrl+Shift+8 trên Windows hoặc ⌘+8 trên Mac)
  2. Xóa các biểu tượng chữ P ngược trong trang trắng đến khi chỉ còn 1 biểu tượng duy nhất.
  3. Bội chọn biểu tượng chữ P ngược và thay đổi kích thước font chữ thành 1.
  4. Nếu vấn chưa xóa được trang trắng. Bạn thực hiện thay đổi lề dưới về 0.3 inches (bottom margin)