Bạn có câu hỏi?

Hỏi bất cứ thứ gì bằng cách nhập vào ô tìm kiếm dưới đây!

Cài đặt câu hỏi thường gặp Fanpage

by in Thủ thuật Windows


Posted on 04/01/2023


Bạn muốn tạo tin nhẵn mẫu hay còn gọi là câu hỏi thường gặp trên Fanpage để khách có thể click vào.

Mặc định nếu bạn không tự cài đặt tin nhắn mẫu, các mẫu câu sẽ được Facebook tạo tự động.

Ví dụ, các page bán hàng thường có mẫu câu mà như:

var td_screen_width = window.innerWidth;if ( td_screen_width >= 1140 ) {
/* large monitors */
document.write(‘‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
if ( td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) {
/* landscape tablets */
document.write(‘‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}

if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) {
/* portrait tablets */
document.write(‘‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}

if ( td_screen_width < 768 ) {
/* Phones */
document.write(‘‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}

– Tôi có thể xem menu không.
– Có ai đang online để chat không?
– Tôi muốn biết thêm về doanh nghiệp của bạn.

Mình thấy mẫu câu tự động này khá là ngố và không phù hợp. Trong bài này, Thư Viện IT sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mẫu câu thỏi thường gặp cho phù hợp với Fanpage của mình nhé.

Bước 1: các bạn vào phần cài đặt của Page.

Bước 2: vào phần cài đặt tin nhắn.

Bước 3: Tìm đến thiết lập trả lời tự động.

Tại phần thiết lập tin trả lời tự động. Bản có thể thêm nhiều mẫu câu hỏi và trả lời cho phù hợp với Fanpage của mình.

Ngoài ra, nếu bạn muốn tắt luôn phần câu hỏi thường gặp để tránh mấy con bot tự động click vào làm tốn tiền quảng cáo. Các bạn có thể tắt luôn nhé.

var td_screen_width = window.innerWidth;if ( td_screen_width >= 1140 ) {
/* large monitors */
document.write(‘‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
if ( td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) {
/* landscape tablets */
document.write(‘‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}

if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) {
/* portrait tablets */
document.write(‘‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}

if ( td_screen_width < 768 ) {
/* Phones */
document.write(‘‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}