Bạn có câu hỏi?

Hỏi bất cứ thứ gì bằng cách nhập vào ô tìm kiếm dưới đây!

Danh mục: Thủ thuật Powerpoint

Cách chỉnh tỉ lệ Slide Powerpoint

Trong bài này huongdanit.net sẽ chia sẻ cùng bạn một số cách để chỉnh tỷ lệ trình chiếu vói công cụ Slide Powerpoint. 1. Hướng dẫn nhanh Mở Powerpoint > Chọn Design > Chọn Slide Size > Chọn tỉ lệ Standard (4:3) hoặc Widescreen (16:9) > Chọn Maximize hoặc Ensure Fit > Hoàn thành. 2. Hướng dẫn chi tiết Bước 1: Mở Powerpoint, chọn tab Design và chọn Slide Size. Bước […]

Đọc thêm