Bạn có câu hỏi?

Hỏi bất cứ thứ gì bằng cách nhập vào ô tìm kiếm dưới đây!

Di chuyển đến các trang trình chiếu trong Powerpoint

by in Thủ thuật Powerpoint


Posted on 08/10/2022


Khi bạn đang trình bày Powerpoint và cần phải di chuyển sang các trang tiếp theo, quay lại trang trước đó, hoặc tới một trang bất kỳ mà không cần thoát chế độ trình chiếu? Bài viết này huongdan.it chia sẻ một số kỹ năng giúp ban làm điều này.

Đi tới trang chiếu tiếp theo

 • Nhấn phím Mũi tên phải.
 • Chuột: bấm vào một lần trên một trang chiếu để di chuyển đến mục tiếp theo.

Đi đến trang chiếu trước đó

 • Nhấn phím mũi tên trái.
 • Chuột: bấm chuột phải vào một trang chiếu, rồi bấm vào nút trước trên menu lối tắt.

Đi tới một trang chiếu cụ thể

 • Nhập số trang chiếu, rồi nhấn Enter.
 • Chuột (Phiên bản 2013 trởlên): bấm chuột phải vào một trang chiếu, chọn xem tất cảtrang chiếu, rồi bấm vào trang chiếu mà bạn muốn hiển thị cho người xem.

  Chuột (Phiên bản 2010, 2007): bấm chuột phải vào một trang chiếu, trỏ tới vào trang chiếu, rồi bấm vào trang chiếu bạn muốn hiển thị cho người xem.

Đi tới phần đầu của bản trình bày

 • Nhấn phím Home trên bàn phím.
 • Chuột (Phiên bản 2013 trởlên): bấm chuột phải vào một trang chiếu, chọn xem tất cảtrang chiếu, rồi bấm vào trang chiếu đầu tiên trong tập hợp.

  Chuột (Phiên bản 2010, 2007): bấm chuột phải vào một trang chiếu, trỏ tới vào trang chiếu, rồi bấm vào trang chiếu đầu tiên trong danh sách.

Đi đến cuối bản trình bày

 • Nhấn phím End trên bàn phím.
 • Chuột (Phiên bản 2013 trởlên): bấm chuột phải vào một trang chiếu, chọn xem tất cảtrang chiếu, rồi bấm vào trang chiếu cuối cùng trong tập hợp.

  Chuột (Phiên bản 2010, 2007): bấm chuột phải vào một trang chiếu, trỏ tới vào trang chiếu, rồi bấm vào trang chiếu cuối cùng trong danh sách.

(Tiếp tục cập nhật…)