Bạn có câu hỏi?

Hỏi bất cứ thứ gì bằng cách nhập vào ô tìm kiếm dưới đây!

Sử dụng tính năng AutoRecover trong PowerPoint tránh mất dữ liệu

by in Thủ thuật Powerpoint


Posted on 08/10/2022


Bạn đang làm việc soạn thảo tài liệu trình chiếu với công cụ MS Powerpoint thì máy tính của bạn đột ngột gặp sự cố (mất điện, cúp nguồn, tài liệu tự đóng…) thì nguy cơ cao là bạn sẽ mất toàn bộ công sức đã làm trước đó. Trong bài viết này huongdanit.net chia sẻ với bạn phòng tránh rủi ro này với tính năng AutoRecover trong PowerPoint để khắc phục vấn đề nêu trên.

  • Mở PowerPoint > Tại cửa sổ Document Recovery > Chọn file bạn muốn khôi phục > Hoàn thành
  • Nếu không tìm được file trên Document Recovery: Chọn File > Chọn Info > Chọn Manage Presentation > Chọn Recover Unsaved Presentations > Chọn file bạn muốn khôi phục > Hoàn thành

(Tiếp tục cập nhật…)